Skoglig planering i Lycksele

Vi på Skogsdesign i Lycksele AB arbetar med allt som rör skogsplanering. Vi använder oss av miljövänliga metoder, så det är inte bara billigt utan våra metoder belastar inte miljön mer än nödvändigt.

När vi arbetar med skogsplanering ser vi till att följa upp under arbetets gång, så att vi slipper utsättas för onödiga överraskningar, som i förekommande skulle kunna försena arbetet avsevärt.

Vi låter även kunden vara väl medveten om vad och varför vi gör på ett specifikt vis. Det är nämligen väldigt viktigt för oss att våra kunder är nöjda med vårt arbete. Vi vill självfallet ha en bra relation med både befintliga som presumtiva kunder.

Är det något du undrar över, så vet du att vi bara är ett telefonsamtal bort, så du behöver aldrig känna dig osäker. Vi finns för dig!

Välkommen till Skogsdesign i Lycksele, företaget som hjälper dig att planera för din skog!  

Vi månar om skogen!