Vi på Skogsdesign i Lycksele arbetar med all form av skogsplanering. När vi arbetar med skogsplanering ser vi till att följa upp under arbetets gång, så att vi slipper utsättas för onödiga överraskningar, som i förekommande skulle kunna försena arbetet avsevärt.

Vi månar om skogen!